Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

 

Omschrijving (bedragen in €)

 Begroting 2018 

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Toevoegingen:

BR01

reserve onderhoud openbare gebouwen (egalisatie)

                 -

                 -

      178.575

     207.204

BR02

reserve onderhoud sportgebouwen (egalisatie)

        62.148

                 -

                 -

               -

BR03

reserve onderhoud schoolgebouwen (egalisatie)

                 -

         89.076

      123.639

       36.874

BR04

reserve wegen (egalisatie)

                 -

         57.320

      223.320

               -

BR07

reserve baggeren

      100.000

       100.000

      100.000

     100.000

BR11

reserve bijdrage bedrijven GOL

      116.951

       116.951

      116.951

     116.951

BR12

reserve sociaal domein

        85.000

         85.000

      305.000

     250.000

BR13

reserve IHP

      360.000

       361.000

      300.000

     145.000

BR15

reserve egalisatie afvalstoffenheffing

        55.030

       148.446

      163.233

     162.624

Totaal:

      779.129

       957.793

    1.510.718

  1.018.653

Onttrekkingen:

BR01

reserve onderhoud openbare gebouwen (egalisatie)

        67.071

       103.407

                 -

               -

BR02

reserve onderhoud sportgebouwen (egalisatie)

                 -

         10.698

          3.442

        3.442

BR03

reserve onderhoud schoolgebouwen (egalisatie)

        25.096

                 -

                 -

               -

BR04

reserve wegen (egalisatie)

          6.680

                 -

                 -

     441.680

BR12

reserve sociaal domein

                 -

                 -

                 -

               -

BR25

reserve aandeel verkoopsom HNG

        29.310

         18.888

          9.102

               -

BR99

reserve kapitaallasten

      258.270

       258.270

      258.270

     402.270

Totaal:

      386.427

       391.263

      270.814

     847.392