Beschrijving

Heusden moet goed en betrouwbaar bereikbaar zijn. Dit is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers en de economische vitaliteit van de gemeente. Het programma verkeer en vervoer omvat de aanleg en het onderhoud van wegen, openbare verlichting, straatmeubilair, bouwwerken zoals bruggen, steigers en kademuren en straatmeubilair. Ook omvat dit programma het beleid en de activiteiten die zorgen voor een duurzame, veilige en leefbare leefomgeving.