Vervangingsinvesteringen per programma

Invest.

Jaar

2018

2019

2020

2021

2022

Programma 3, 4, 6 en 8

Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen

349.307

2017

41.911

41.212

40.514

39.815

39.117

806.001

2018

100.353

98.669

96.984

95.299

372.500

2019

47.950

47.140

46.330

131.100

2020

14.279

14.046

283.000

2021

33.960

41.911

141.565

187.133

198.218

228.752

Programma 4

Vervangingsinvesteringen wintermachines

18.500

2017

2.220

2.183

2.146

2.109

2.072

254.850

2018

-

30.582

30.072

29.563

29.053

0

2019

-

-

-

0

2020

-

-

43.000

2021

5.160

2.220

32.765

32.218

31.672

36.285

Overhead

Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware

Specificatie aanwezig.

195.000

2018

31.757

31.200

30.643

30.086

190.000

2019

30.943

30.400

29.857

365.000

2020

59.443

58.400

165.000

2021

26.871

-

31.757

62.143

120.486

145.214

Overhead

Aanpassingen archiefruimte Vlijmen (VJN 2016)

175.000

2018

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000