Heuse Service

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog en samenwerking, verantwoordelijkheid nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid van de organisatie bij het waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening goed.
En dus is het tijd om HeuseService door te ontwikkelen. Intern door de Heusdense School, die mede tot doel heeft medewerkers te trainen in het gedachtegoed van Dromen. Doen. Heusden. en HeuseService. De Heusdense School biedt medewerkers opleidingen, trainingen, workshops en een sprekersacademie om zich te blijven ontwikkelen in hun vak, als MogelijkMaker van de gemeente Heusden en als persoon.
Extern vindt de ontwikkeling van HeuseService vooral plaats onder de paraplu van wat we de werktitel ‘schaalverdieping’ hebben gegeven. Tot nu toe richtte HeuseService zich vooral op individuele klanten en hun dromen. We willen dit uitbouwen naar bijvoorbeeld groepen, wijken en kernen en naar beleidsvorming waarbij we als gemeente meer naar een faciliterende rol streven dan een regisserende.