Beschrijving

Wij willen bereiken dat mensen zo veel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen aan de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Mensen die hierbij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben vanwege een hulpvraag, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. Die ondersteuning is bij voorkeur zoveel mogelijk op maat en zo dichtbij mogelijk. Bijeen (de samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties) speelt hierbij een belangrijke rol.