Formatie en overhead

2018

formatie (in FTE per 1.000 inwoners)

6,77

bezetting (in FTE per 1.000 inwoners)

6,77

apparaatskosten (in € per inwoner)

€ 559,52

externe inhuur (% van totale loonsom en externe inhuur)

5,5%

overhead (% van totale lasten)

8,65%