Ontwikkelingen

Initiatieven van inwoners

Inwoners ontplooien steeds vaker initiatieven die gericht zijn op de verbetering van hun woon- en leefsituatie. Passend in de lijn van Dromen.Doen.Heusden. verandert de rol van de overheid meer en meer richting het stimuleren en faciliteren van deze en andere initiatieven. Binnen dit proces van schaalverdieping worden initiatieven op maat en dichtbij de inwoners ondersteund.