Leegstaande lokalen basisonderwijs

2013

2014

2015

2016

                           Aantal leegstaand

15

20

26

24