Ontwikkelingen

Onderwijsachterstanden en voor en vroegschoolse voorzieningen

De rijksgelden voor onderwijsachterstandenbestrijding (OAB) zijn opnieuw met een jaar verlengd. De wet harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen treedt zo goed als zeker op 1 januari 2018 in werking. Peuterspeelzaalwerk wordt peuteropvang onder de wet Kinderopvang. De gemeente blijft verantwoordelijk voor peuteropvang voor kinderen van kostwinnersgezinnen en voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en stelt hiervoor een nieuwe regeling Peuteropvang op.