Verzuim per 1.000 leerlingen (inwoners 5-18 jaar)

2014

2015

2016

Absoluut verzuim (leerplichtigen, niet ingeschreven op een school)

0,15

0,6

Relatief verzuim (ingeschreven leerlingen, ongeoorloofd afwezig)

23,04

34,86

5,27

                                                                                      Bron: DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs