Bruto gemeentelijk product (BGP)

2013

Verhoudingswaarde BGP

151

BGP is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd.