Belangrijkste kaders

Nationale en provinciale wettelijke en beleidskaders

  • Economisch Programma Brabant 2020, Provincie Noord Brabant (2012)
  • Beleidskader en uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020, Provincie Noord Brabant
  • Regionale Agenda Werklocaties. Update dec 2016. RRO noordoost-Brabant, 8 dec. 2016
  • Regionale detailhandelsvisie. Agrifood Capital Noordoost-Brabant. Dec 2015
  • Regionale detailhandsfoto, Hoordrapport Regio Hart van Brabant, november 2013
  • Regionale detailhandelsfoto, Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen Regio Hart van Brabant, februari 2014
  • Dreamport Brabant 2025 (Hart van Brabant/Midpoint)
  • Wet Natuurbescherming
  • Natuur beheerplan Noord-Brabant 2016

Heusdense beleidskaders