Ontwikkelingen

Economische ontwikkeling

De economische prognose vanuit het CPB voor 2018-2021 is dat het economisch herstel aanhoudt aan, maar de internationale economie onzeker blijft. Lokaal is dit zichtbaar in een stijging van bedrijfsverplaatsingen. Omdat in Heusden ook veel internationaal opererende bedrijven gevestigd zijn, is de internationale economie van invloed. Het is afwachten hoe die zich gaat herstellen.

Groen- en waterbeheer

De inzichten op de inrichting van het groen zijn veranderd. Bij de inrichting van groen is naast de functionele kwaliteit en leefbaarheid bij de inrichting aandacht voor milieu, klimaat en biodiversiteit. Groen moet bijdragen aan een grotere soortenrijkheid ten gunste van flora- en fauna, minder hitte in de zomer en beschutting in de winter, meer wateropvang en verbeteren van de luchtkwaliteit. In het groenstructuurplan zijn hiervoor de beleidsuitgangspunten vastgesteld. Bij de toekomstige inrichting, reconstructie en omvorming van groen wordt hierop ingespeeld.