Inkoop en aanbestedingen

Eind 2016 is het stappenplan inkoop 2017-2018 opgesteld. In 2017 zijn we gestart met de het uitvoeren van de actiepunten in het stappenplan. Nadruk in 2018 gaat liggen op het op een andere wijze inzetten van Social Return, zodat dit voor zowel de ondernemers als de gemeente een positieve uitwerking heeft, en met het bepalen van een koers om duurzamer in te kopen. Bij deze veranderingen worden de (lokale) ondernemers nauw betrokken. Intern gaan we aan de slag met het bepalen van inkoopcategorieën en koppelen hiervan aan (een) inkoper(s). Door de werkwijze kan het aantal inkopers worden beperkt.
Regelmatig wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkelingen.