Big Data

Big Data (het slimmer en gemakkelijker kunnen benaderen van bestaande Heusdense databases en het verbinden met nieuwe (externe) databronnen) kan zinvol worden ingezet door en voor Heusden. Om hier achter te komen is ervoor gekozen om in een pilotvorm en met inzet van Big Data-software in 2017 ervaringen op te doen. In de pilot is ervoor gekozen om op 2 gebieden leerervaringen op te doen, te weten handhaving en veiligheid, en het sociale domein. Conclusie is dat een goede inrichting meer tijd kost dan verwacht, hetgeen te maken heeft met de kwaliteit en volledigheid van data. Toch heeft de pilot al zinvolle informatie opgeleverd waarmee we praktisch verder kunnen en die we zonder de Big Data software anders niet zo gemakkelijk hadden verkregen en ontsloten. Ook heeft het zijn waarde bewezen door werkprocessen te verbeteren in de praktijk zodat de betrouwbaarheid van data op een hoger niveau gebracht worden. Als de pilot bij de evaluatie eind 2017 deze lijn bevestigt, zal in 2018 Big Data onderdeel gaan uitmaken van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente aan Heusden.