Mutatie voorziening nadelig resultaat en voorziening afgewikkelde complexen

De grondexploitatieberekeningen zijn ultimo 2016 geactualiseerd. Op basis van de uitkomsten van de berekeningen is de voorziening voor verliesgevende complexen verlaagd van € 20,1 miljoen naar
€ 19,2 miljoen.

De opbouw van de verliesvoorziening is als volgt:

Project

31-12-2016

x € 1.000

- Geerpark

1.435

- Het Hoog II, Nieuwkuijk

2.642

- Centrumplan Vlijmen

5.385

- Bruneilaan, Drunen

-

- Verdoorn Heesbeen

94

- Groenewoud III

440

- Poort van Heusden

7.275

- Schoolstraat-Zuid, Drunen

1.504

- Victoria, Haarsteeg

76

- De Gorsen, Elshout

130

- Ruimte voor Ruimte, Haarsteeg

115

- Nassaudwarsstraat, nabij 3

113

Totaal voorziening verliescompensatie

19.210