Toelichting per project

In de toelichting op de grondexploitaties bij de jaarrekening 2016 hebt u een uitgebreide toelichting per project gekregen. Bij de begroting worden een aparte bijlage aangeboden waarin de laatste stand van zaken van de majeure projecten wordt toegelicht. Voorts wordt bij de programma’s aandacht besteed aan de projecten.
Hier worden alleen de nieuwe ontwikkelingen per project toegelicht ten opzicht van de toelichting op de grondexploitaties bij de jaarrekening en voor zover ze niet elders in de begroting 2018 zijn opgenomen.

Geerpark
Binnen dit plan zien we dat ook de verkoop van (met name) vrije kavels in 2017 goed loopt. Ook zijn een aantal projectontwikkelaarsplannen volop in ontwikkeling. Wel dienen er nog een groot aantal woningen ontwikkeld te worden en het is de vraag of deze mate van woningvraag aanblijft.

Hoog I
Per 1 januari 2017 moet nog iets meer dan 5 ha. verkocht worden verdeeld over meerdere locaties. In 2017 verwachten we hiervan ongeveer 2 hectare te verkopen. Er blijven dan nog enkele locaties over voor de verkoop.

Hoog II
Voor het Hoog II zijn grotendeels reeds overeenkomsten gesloten. Afname van percelen tegen reeds afgesproken prijzen zijn hierdoor gegarandeerd en beperken het risico. Hierdoor resteert nog een klein gedeelte dat voor verkoop beschikbaar is. Ook zit in de grondexploitatie nog een verwerving en een verkoop van ditzelfde perceel. Afgewogen zou kunnen worden hoe actief deze grond verworven dient te worden gezien de exploitatie van deze gronden.

Poort van Heusden
Er lopen gesprekken met een partij en er wordt onderzocht of dit tot een overeenkomst die kan leiden tot ontwikkeling van dit gebied.

Centrumplan Vlijmen
Op dit moment nadert de bouw zijn laatste fase en wordt / is de overige grond (plein) woonrijp gemaakt. Enige onzekerheid loopt nog m.b.t. realisatie van het paviljoen.