Materiële vaste activa

Het verwachte verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

 

2017

2018

2019

2020

2021

Economisch nut

Boekwaarde 1 januari

        74.118

        86.631

        86.805

        87.398

      105.557

Investeringen

        16.591

         3.818

         5.650

        21.151

                -

Desinvesteringen

         1.863

            597

         2.245

                -

                -

Afschrijvingen

         2.214

         3.046

         2.812

         2.992

         3.436

Boekwaarde 31 december

        86.631

        86.805

        87.398

      105.557

      102.121

Maatschappelijk nut

Boekwaarde 1 januari

         2.336

         7.879

         9.861

        11.458

        16.105

Investeringen

        10.367

         2.450

         2.150

         5.350

         6.800

Desinvesteringen

         4.569

                -

                -

                -

                -

Afschrijvingen

            255

            468

            553

            703

            903

Boekwaarde 31 december

         7.879

         9.861

        11.458

        16.105

        22.002

Materiële vaste activa

        94.510

        96.666

        98.856

      121.661

      124.123

In het verloop is onderscheid gemaakt tussen de investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Beide soorten investeringen worden geactiveerd en afgeschreven gedurende de verwachte gebruiksduur. De investeringen zijn verwerkt op basis van het nieuw beleid en in gang gezet beleid en de geplande vervangingsinvesteringen.