Financiële vaste activa

Het verwachte verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

 

2017

2018

2019

2020

2021

Boekwaarde 1 januari

        12.686

        12.382

        11.934

        11.470

        11.086

Verstrekkingen

              40

             -28

                -

                -

                -

Aflossingen

            345

            420

            463

            384

            196

Boekwaarde 31 december

        12.382

        11.934

        11.470

        11.086

        10.890

De financiële vaste activa bestaan voornamelijk uit verstrekte leningen aan woningcorporaties en in erfpacht uitgegeven gronden. Daarnaast zijn enkele deelnemingen opgenomen. De deelneming in NV Intergas wordt in 2018 afgewikkeld.