Geprognosticeerde meerjarenbalans 2018 - 2021

 

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

                -

                -

                -

                -

                -

Materiële vaste activa

94.510

96.666

98.856

121.661

124.123

Financiële vaste activa

        12.382

        11.934

        11.470

        11.086

        10.890

106.892

108.599

110.327

132.747

135.013

Vlottende activa

Voorraden

        70.693

        67.479

        64.309

58.726

44.526

Uitzettingen

         8.714

         8.714

9.572

7.714

8.714

Liquide middelen

                5

405

                5

                5

255

Overlopende activa

2.392

2.109

2.267

1.337

392

81.804

78.707

76.153

67.783

53.887

Balanstotaal activa

188.696

187.307

186.479

200.530

188.900

Vaste passiva

Eigen vermogen

25.756

27.249

30.476

32.651

32.936

Voorzieningen

2.668

2.710

2.745

2.730

2.548

Vaste schuld

141.532

138.610

135.922

141.608

128.895

169.955

168.569

169.142

176.990

164.380

Vlottende passiva

Vlottende schuld

17.827

17.824

16.423

22.626

23.607

Overlopende passiva

            914

            914

914

914

914

18.741

18.738

17.337

23.540

24.521

Balanstotaal passiva

188.696

187.307

186.479

200.530

188.900