Toeristenbelasting

Met ingang van 1 januari 2008 heft de gemeente Heusden Toeristen- en Watertoeristenbelasting. Deze heffingen worden in rekening gebracht bij personen die verblijf houden (aantal overnachtingen op bv. een camping, hotel, jachthaven etc.) in de gemeente en die niet als ingezetene staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
De inkomsten worden aangewend om het toerisme in het algemeen in de gemeente Heusden te bevorderen en om nieuw toeristisch/recreatief beleid vorm te geven.

Voorgesteld wordt om voor 2018 de huidige tarieven te handhaven en als volgt vast te stellen:

Per overnachting per persoon

Tarief

bij overnachting in een hotel

€ 2,00

bij overnachting in een B&B, vakantieonderkomen, particuliere vakantieonderkomen en groepsaccommodatie

€ 1,50

bij overnachting in een mobiel kampeeronderkomen op een camping/mini camping

€ 1,00

De geraamde opbrengst bedraagt € 90.000.