Verdelingsmatrix

In onderstaande tabel is de risicospreiding van de profielen voor deze begroting weergegeven zodat in één oogopslag duidelijk is hoeveel risico’s zich in welk deel bevinden. Het risicoprofiel wordt slechter naarmate het aantal risico’s van linksonder naar rechtsboven toeneemt.  

Aantal risico's
(omvang uitgezet tegen kans)

Omvang

x > € 1.000.000

2

1

€ 500.000 < x ≤ € 1.000.000

€ 200.000 < x ≤ € 500.000

2

1

3

€ 50.000 < x ≤ € 200.000

2

x ≤ € 50.000

Kans

< 20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Risicoklasse

Minimaal

Laag

Gemiddeld

Hoog